-1

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн санаачилсан тэрбум мод тарих үндэсний хөдөлгөөн, бүх нийтээр мод тарих үндэсний өдрийг тохиолдуулан Шүүхийн хамт олон 60 модыг тарьж, усалгаа хийв.

2024-05-16 00:00:00    |   70

Ногоон хотыг бий болгох, иргэдийн эрүүл, ая тухтай амьдрах орчныг бүрдүүлэх, уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөллийг бууруулах, ой, усны нөөцийг хамгаалж, нэмэгдүүлэх, экологийн тэнцвэрт байдлыг хангах үүднээс иргэн бүр мод тарихыг уриалж байна.

Ногоон ирээдүйг хамтдаа бүтээцгээе. 

 

ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМАГ ДАХЬ ШҮҮХИЙН ТАМГЫН ГАЗАР

. . .