Сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхэд хандах

Шүүхийн мэдээлэл лавлагааны мэргэжилтэнд шүүхэд гаргах нэхэмжлэл, хүсэлтээ бүрдүүлэх материалын хамт өгнө.
Холбоо барих утас: 70484175
 
 Шүүхэд гаргах нэхэмлэл, хүсэлтийн загвар